Umowa o współpracy z Zakładem Karnym w Malborku

W dniu 24 sierpnia 2011 r. podpisana została umowa o współpracy Muzeum Stutthof z Zakładem Karnym w Malborku. Program pt. "Żywa pamięć" obejmować będzie m. in. wykłady i zajęcia edukacyjne dla pracowników i osadzonych ZK w Malborku, zwiedzanie terenu byłego obozu oraz prace porządkowe na terenie Muzeum. Program stanowić będzie bardzo ważny element prowadzonej w ZK pracy wychowawczej i kulturalnej. Jego rozpoczęcie planowane jest na wrzesień br.

(mo)