Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży

W dniach 16-19 marca 2009 roku w Muzeum Stutthof odbyły się warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz uczniowie Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld z Brunschwiku.
W trakcie czterodniowych warsztatów młodzież pod opieką nauczycieli i pracowników Muzeum wspólnie poznawała historię obozu Stutthof oraz – co równie ważne – poznawała siebie, a tym samym konfrontowała swoje wyobrażenia o sąsiedzie zza Odry.

„Idea wspólnych polsko-niemieckich warsztatów pojawiła się w 1999 roku”, tłumaczą opiekunowie grupy niemieckiej, Astrid Schrobsdorff i Fredegar Hetze „Podczas jednej z wizyt w Muzeum pomyślałem, że warto byłoby zrobić coś wspólnie i nie ograniczać się przy tym tylko i wyłącznie do suchego przekazu historycznego, ale popracować także na płaszczyźnie międzykulturowej, tak aby nasi uczniowie zrozumieli, czym jest świadomość narodowa i jakiej zbrodni dopuszczają się ludzie, którzy świadomość tę chcą niszczyć”, wyjaśnia Hetze.

Jak mówi Joanna Cybulska, nauczycielka języka niemieckiego oraz współorganizatorka warsztatów: „Spotkania tego typu są dla obu stron, tak dla strony polskiej, jak i dla strony niemieckiej, niezwykle cenne, gdyż pozwalają na budowanie mostów między naszymi narodami, a jak pokazuje doświadczenie, przęsła i podpory tychże mostów z roku na rok są coraz stabilniejsze.” Z opinią tą zgadza się Krystyna Kochel, ucząca w nowodworskim liceum geografii: „Nawet jeśli pojawiają się problemy natury werbalnej, to ogromna motywacja naszych uczniów pozwala pokonać i te granice.”

Ukoronowaniem wspólnej pracy było uroczyste otwarcie 20 marca 2009 roku wystawy fotograficznej „Stutthof w oczach młodych Europejczyków” w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Obok uczestników i organizatorów warsztatów muzealnych w uroczystości udział wzięli dyrektor nowodworskiego liceum, Dorota Chojna, dyrektor Muzeum Stutthof, Piotr Tarnowski, oraz burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Tadeusz Studziński.