Cykl prelekcji „W cieniu swastyki…”

28 stycznia 2009 roku Muzeum Stutthof rozpoczęło realizację nowego projektu edukacyjnego pt. „W cieniu swastyki…”. Cykl wykładów i prelekcji poruszać będzie wybrane aspekty historii Trzeciej Rzeszy, jak np. sztuka nazistowska, życie codzienne za rządów Hitlera, sylwetki prominentnych nazistów.

Każdy wykład ma w swym założeniu prezentować mechanizmy władzy w państwie totalitarnym i pokazać ich destrukcyjny wpływ na życie zwykłego obywatela, czego skutkiem była polityka zbrodni i nienawiści wobec innych narodów.

Główny nacisk położony zostanie na te aspekty niemieckiej historii, które dla polskiego ucznia są mało znane, a które stanowić mogą ciekawe uzupełnienie treści przekazywanych podczas tradycyjnej lekcji historii.

Cykl zaingurował wykład pt. „Triumf woli – triumf propagandy. Film na usługach Trzeciej Rzeszy.” Towarzyszył mu pokaz wybranych fragmentów filmu „Triumf woli” Leni Riefenstahl, a wśród gości znaleźli się uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.