Spotkanie opłatkowe w Muzeum Stutthof

Zgodnie z tradycją Muzeum Stutthof już po raz dziesiąty zorganizowało 9 stycznia 2009 roku noworoczne spotkanie opłatkowe dla byłych więźniów KL Stutthof.
Wspólne dzielenie się opłatkiem, jak podkreślił Dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski, idealnie wpisuje się w cele realizowane przez Muzeum: „Naszym życzeniem jest, aby tego typu spotkania dały nam, pracownikom Muzeum, jak również zebranej tu młodzieży, szansę na obcowanie ze świadkami tamtych dni. Chcemy słuchać, aby to, co usłyszymy, stało się częścią naszej codziennej pracy, częścią naszego życia.”

Na spotkanie, obok byłych więźniów i pracowników Muzeum, przybili również ks. proboszcz Ryszard Szramka z Parafii w Sztutowie, ks. dziekan Stanisław Knapik z Parafii w Stegnie, o. Sławomir Bela ze Zgromadzenia Księży Werbistów, przedstawiciel IPN w Gdańsku, Michał Sempołowicz, przewodnicy oraz młodzież i pedagodzy z pobliskich szkół. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił chór z Zespołu Szkół w Sztutowie oraz zespół muzyki dawnej „Antiqua de Camera” z Drewnicy pod kierunkiem Andrzeja Michalczuka.