Spotkania z uczniami Liceum Akademickiego w Gdyni Orłowie

W dniach 11 i 18 grudnia 2009 r. uczniowie I Liceum Akademickiego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni Orłowie spotkali się z prof. Bogdanem Chrzanowskim, starszym kustoszem w Muzeum Stutthof. Podczas spotkań przybliżono obecnym problematykę faszyzmu włoskiego, nazizmu niemieckiego i komunizmu sowieckiego. Omówiono też historię Polski w dwudziestoleciu międzywojennym wskazując na trudności w odbudowie państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Zaprezentowano także zbrodnicze doktryny, które wywarły tak ogromne piętno na społeczeństwa europejskie, także polskie, w XX wieku. Została również przedstawiona kampania jesienna 1939 r. i walka żołnierzy oraz społeczeństwa polskiego z najazdem niemieckim i radzieckim. Nakreślono przy tym plany Trzeciej Rzeszy wobec polskiego narodu, wykazując udział świata nauki niemieckiej w tych przedsięwzięciach. Poruszono wiele tematów budzących do dziś dyskusje jak np. kwestię dowodzenia na Westerplatte i in. Uczniowie zadawali pytania, najbardziej nurtowała ich tendencja do mitologizowania naszych dziejów. Woleli znać prawdę, choćby najbardziej bolesną, niż żyć w mitach. Następne spotkania odbędą się w 2010 roku.

(bch)