Uroczystości rocznicowe w szkole w Sztutowie

W dniu 13 listopada 2009 r. w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie odbyła się uroczystość 25-lecia nadania Szkole Imienia Patrona oraz 10-lecia istnienia Gimnazjum.
Na uroczystość przybyło liczne grono gości, w tym grupa byłych więźniów obozu Stutthof. Podniosły i patriotyczny charakter imprezy podkreślony był dodatkowo przez ceremonię przekazania Szkole nowego sztandaru, który zastąpił Sztandar stary, nie odpowiadający stanowi prawnemu szkoły i zawartych na nim symboli.
W Komitecie Honorowym Nowego Sztandaru znalazł się Dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski. Koszt wykonania nowego pięknego sztandaru został całkowicie pokryty z dobrowolnej zbiórki publicznej. Program artystyczny prezentowany w czasie uroczystości przez uczniów oparty został na biografiach byłych więźniów zebranych przez Muzeum w ramach projektu „Ostatni świadkowie”.

Szkole gratulujemy jubileuszu i zapewniamy o naszym dalszym wsparciu w działalności historycznej i wychowawczej.
Pracownicy Muzeum Stutthof – absolwenci szkoły im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie

Fot. W. Leszczyński