Sztuka jako synonim człowieczeństwa

23 października br. odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne poświęcone nielegalnej twórczości w KL Stutthof. Uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu rozmawiali o legalnym i nielegalnym charakterze sztuki w obozie.

Uczniowie w oparciu o grafiki, rysunki i wiersze samodzielnie opracowali zagadnienia związane z twórczością artystyczną. Młodzi ludzie z przejęciem recytowali wiersze, które powstały jako odpowiedź na brutalną obozową rzeczywistość.Pozwoliło im to dostrzec w sztuce formę oporu, wobec nieludzkiego traktowania i wszechobecnego reżimu. Twórczość w Stutthofie pozwalała numerom zachować resztki godności, zapobiegała całkowitej dehumanizacji więźniów.
Dzięki tym warsztatom zrozumieliśmy, że sztuka to w pewnym sensie synonim człowieczeństwa. - podsumowuje zajęcia jeden z uczniów - Obrazuje marzenia, tęsknoty, umożliwia poczucie solidarności i troskę o innych.

Fot. Ewa Machula