Unikatowy dar dla Muzeum

W dniu 28 października 2009 r. zespół pracowników Muzeum Stutthof realizujący projekt „Ostatni Świadkowie” przeprowadził w Toruniu wywiad z Panem Maksymilianem Krause.

W czasie spotkania Pan Maksymilian przekazał do zbiorów Muzeum niezwykle cenny i niepowtarzalny eksponat - plan obozu Stutthof wg stanu na sierpień 1941 roku wykonany własnoręcznie przez niego w krótkim czasie po zwolnieniu z obozu w 1941 roku.

Plan jest bardzo szczegółowy, uwzględnia m.in. rozmieszczenie i numerację kilkudziesięciu istniejących w tym czasie pomieszczeń więźniarskich oraz topografię budowanego w tym czasie zaplecza SS-mańskiego obozu. Niezwykłość mapy jako eksponatu podkreśla jej wiarygodność techniczna – p. Maksymilian pracował już przed wojną jako geodeta, a plan sporządził w tajemnicy kilka dni po powrocie z obozu w czasie pracy w niemieckim urzędzie katastralnym. Plan jest tym samym najwcześniejszym znanym odtworzeniem zabudowań Stutthofu wykonanym rękami jego więźnia.

Pan Maksymilian trafił do Stutthofu w lipcu 1941 roku w grupie 233 mieszkańców Torunia aresztowanych jako zakładnicy w niedzielę 6 lipca tego roku po wyjściu z kościołów w ulicznej łapance. Już następnego dnia po aresztowaniu cała grupa została przewieziona do obozu Stutthof, gdzie byli przetrzymywani kilka następnych tygodni. W tym czasie kilka osób z grupy zmarło w obozie. Pozostali przy życiu zostali zwolnieni w większości w sierpniu 1941 roku. Swój oryginalny dokument zwolnienia z obozu, na którym widnieje numer 11 445 Pan Maksymilian również przekazał na rzecz Muzeum Stutthof.
Serdecznie dziękujemy.