Konferencja naukowa: ”Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym”

W dniach 22 – 23 października 2009 r. na zamku w Bytowie, w siedzibie Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego, odbyła się konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy śmierci ks. Patrona Bolesława Domańskiego oraz 80. rocznicy utworzenia pierwszych polskich szkół na Kaszubach.
Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali problem rozwoju polskiej oświaty, kultury i sportu na Ziemi Bytowskiej i na Powiślu - terenach przyznanych po traktacie wersalskim państwu niemieckiemu. Przedstawiono również rolę duchowieństwa polskiego oraz Związku Polaków w Niemczech w utrzymywaniu i krzewieniu polskości na tych ziemiach. Przewodniczący konferencji prof. dr hab. Zenon Romanow z Akademii Pomorskiej w Słupsku w referacie „Tradycje Związku Polaków w Niemczech w polityce władz Pomorza Zachodniego w latach 1945-1975”, omówił dotąd mało znany temat o sytuacji polskich działaczy narodowych po II wojnie światowej, stosunku do nich władzy komunistycznej i ludności napływowej, osiedlającej się na Pomorzu Zachodnim. Z Muzeum Stutthof w konferencji wzięła udział dr Danuta Drywa, która w referacie „Represje władz hitlerowskich w kresie wojny i okupacji w stosunku do polskich działaczy narodowych”, w którym ukazała los polskiej inteligencji z Pomorza w niemieckich obozach koncentracyjnych.