Wystawa „Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi”

11 października 2009 roku w Muzeum Miasta Gdyni otwarto wystawę „Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi”. Wystawę przygotowali Muzeum Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, Muzeum Stutthof, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Oddział IPN w Gdańsku.

Pomysł wystawy narodził się kilka lat temu. Jej główną ideą było ukazuje losy mieszkańców Gdyni na początku II wojny światowej, co – jak podkreślił Dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski – wykazuje zbieżność z planem Muzeum na publiczne upamiętnienie; należy opowiadać nie tylko wydarzeniach, ale również o ludziach, współuczestnikach tych wydarzeń.

Ze strony Muzeum Stutthof w przedsięwzięciu wzięli udział pracownicy naukowi: Elżbieta Grot i prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski. Wystawa będzie eksponowana w Muzeum Miasta Gdyni przez kilka miesięcy, następnie trafi do innych placówek muzealnych i szkół. Również Muzeum w Sztutowie planuje wypożyczenie wystawy i zaprezentowanie jej na swoim terenie.

Fot. W. Szymański