Edukacyjny tydzień w Muzeum Stutthof

W dniach 30 września i 2 października 2009 roku pracownicy Działu Oświatowego przeprowadzili zajęcia edukacyjne, które przybliżyły młodzieży szkolnej historię KL Stutthof. W Muzeum zawitali uczniowie I i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz maturzyści z Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie (woj. lubelskie).

Odbyły się zajęcia poświęcone archiwaliom do dziejów KL Stutthof, podczas których uczniowie mieli okazję zapoznać się z oryginalnymi dokumentami poobozowymi przechowywanymi w Archiwum Muzeum Stutthof; warsztaty „Stutthof – reportaż historyczno-fotograficzny, jedna z najbardziej cenionych przez nauczycieli forma zajęć, oparta na samodzielnej pracy uczniów, których zadaniem jest zebrać i opracować dokumentację na zadany temat oraz zajęcia poświęcone korespondencji więźniów obozu Stutthof.

„Korespondencja legalna i nielegalna” to analiza porównawcza listów wysyłanych z obozu drogą legalną (w języku niemieckim) z korespondencją nielegalną (listy i grypsy w języku polskim). Pracę zorganizowano w podziale na grupy polsko-niemieckie. Zadaniem uczniów było przekazanie treści listu rówieśnikom i porównanie stylu, w jakim napisano poszczególne listy. Zakończeniem prac była wspólna dyskusja na temat warunków mających wpływ na powstanie obu rodzajów korespondencji.

W tygodniu poprzedzającym "tydzień edukacyjny" w zajęciach organizowanych przez Muzeum Stutthof wzięli również udział uczniowie XIII Gimnazjum w Gdańsku.

Fot. W. Leszczyński