65. rocznica przybycia transportów ludności cywilnej z Warszawy do KL Stutthof

9 sierpnia 1944 r. komendant KL Stutthof, Paul Werner Hoppe został powiadomiony przez Inspektorat Obozów Koncentracyjnych (IKL) w Oranienburgu o planowanym osadzeniu w obozie około 5000 osób – mieszkańców Warszawy. Pierwszy transport z obozu w Pruszkowie, liczący 2757 osób, przybył do KL Stutthof 26 sierpnia 1944 r.
Zgodnie z poleceniem IKL więźniowie ci zostali przekazani do dyspozycji urzędów pracy na Pomorzu. Część ludności została skierowana do budowy poligonu dla Waffen-SS i Wehrmachtu w Brusach, dlatego też nie została ujęta w ewidencji więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof.
Kolejny transport z Warszawy został zarejestrowany w aktach KL Stutthof 31 sierpnia 1944 r.
Przybyło w nim 2243 mężczyzn, 664 kobiety i siedmioro dzieci.
Dalszych 1252 mężczyzn, 6 kobiet cywilnych oraz 40 kobiet – łączniczek Armii Krajowej, odnotowano 29 września 1944 r.
Część z tych więźniów została przesłana do obozów koncentracyjnych położonych na terenie Niemiec. 4 września 1944 r. przekazano 1000 więźniów, a 18 października 1944 r. dalszych 750, tym razem do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Natomiast 1500 osób z tych transportów przesłano 29 września 1944 r. do obozu koncentracyjnego Natzweiler.
Los większości osób, które pozostały w obozie Stutthof, jest nieznany.