Uroczystości rocznicowe w szkole w Rozłazinie

22 września 2009 roku delegeacja pracowników Muzeum Stutthof wzięła udział w uroczystości 20-lecia nadania imienia Bohaterów Stutthofu Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie (pow. Wejherowo). Wśród gości znaleźli się również byli więźniowie obozu Stutthof, dla których spotkania rocznicowe na stałe wpisały się w ich biografie.

Mieszkańcy, nauczyciele i młodzież leżącego na szlaku Marszu Śmierci
Rozłazina od wielu lat i pokoleń aktywnie upamietniają wydarzenia i miejsca związane z ewakuacją pieszą więźniów KL Stutthof w zimie 1945 roku. W uroczystościach rocznicy nadania imienia szkole uczestniczyli także byli więźniowie obozu Stutthof, którzy wzięli m.in. udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej darczyńcy szkoły, byłego więźnia Stutthofu zmarłego w 2006 roku, ks. Franciszka Kaszubowskiego.

Gratulując szkole jubileuszu życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Społeczności Szkolnej dalszej wybitnej pracy edukacyjnej związanej z zaszczytnym imieniem Patrona oraz jak najwyższych wyników nauczania i satysfakcji z wyników własnej pracy. Podtrzymujemy również nasze zobowiązanie do dalszej współpracy w przyszłości.

Fot. E. Grot