Delegacja esperantystów w Muzeum Stutthof

Dnia 5 sierpnia 2009 roku Muzeum Stutthof w Sztutowie odwiedzili esperantyści goszczący na Międzynarodowym Spotkaniu Esperantystów w Gdańsku. Gości po terenie Muzeum oprowadził Stanisław Świgoń, a o specyfice pracy w instytucji martyrologicznej opowiedział Dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski.

Fot. W. Leszczyński