Media

Informacji dotyczących działalności Muzeum Stutthof, w sytuacjach nagłych, niewymagających prowadzenia poszukiwań w dokumentacji oraz zbiorach, udziela Waldemar Szymański, tel. 55 247 83 53 wew. 231, tel. kom. 537012670 email: waldemar.szymanski@stutthof.org

Foto
Historia
History