Media

Informacji dotyczących działalności Muzeum Stutthof, w sytuacjach nagłych, niewymagających prowadzenia poszukiwań w dokumentacji oraz zbiorach, udziela Waldemar Szymański, tel. 55 247 83 53 wew. 231, email: waldemar.szymanski@stutthof.org

W dni wolne od pracy – wyłącznie via email.

Historia
History