Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Aktualności

24/04

Konferencja naukowa „Schyłek martyrologii? Muzea i miejsca pamięci w obliczu zmian społecznych i technologicznych w 4 pokoleniu powojnia”

Szanowni Państwo,

Niestety z powodu ogólnej sytuacji w jakiej funkcjonują instytucje kultury i uczelnie od wielu tygodni, zmuszeni jesteśmy odwołać organizację konferencji „Schyłek martyrologii? Muzea i miejsca pamięci w obliczu zmian społecznych i technologicznych w 4 pokoleniu powojnia”. To trudna i bardzo ciężka dla nas decyzja, jednak liczymy na Państwa zrozumienie. Dziękujemy za okazane zainteresowanie i odzew. Planujemy, jeśli nic nie stanie nam na przeszkodzie, powrócić do tematu oraz zorganizować konferencję na ten temat w jej edycji w 2021 roku.

Z wyrazami szacunku w imieniu komitetu organizacyjnego,

Anna Weronika Brzezińska

Małgorzata Fabiszak

Marcin Owsiński